Wat we bereiken


Kleine stapjes leiden tot een grote impact


Met de financiële hulp van de overheid, bedrijfsleven, donateurs, partners, vrienden, matched Big Brothers Big Sisters kwetsbare en risico kinderen aan betrokken volwassen rolmodellen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die deelnemen aan de programma’s van Big Brothers Big Sisters minder problemen hebben én veroorzaken, betere schoolresultaten laten zien, minder snel in de verkeerde circuits terecht komen, minder snel alcohol of drugs gebruiken, meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid hebben en meer verantwoordelijkheid nemen.

Succes in onderwijs

Ieder kind met een betrokken volwassene om zich heen, zit beter in zijn lijf. Een kind dat aandacht krijgt, dat geprezen wordt om zijn gedrag, dat zich gesteund voelt door iemand die om hem geeft, zal daardoor ook beter presteren. Op school en in zijn of haar omgeving.

BBBS onderzoek wijst uit dat :

  • Littles veel minder spijbelden dan de kinderen op de wachtlijst (zonder Big)
  • Littles zich zelfverzekerder voelden in het maken hun huiswerk
  • Littles hun diploma behaalden en school niet voortijdig verlieten

Kinderen die aanwezig zijn op school, in de klas, en actief bezig zijn met hun schoolwerk, hebben een grotere kans om te slagen. Daarbij hebben de mentoren een grote invloed. Zij laten zien, als maatschappelijke betrokkenen, als rolmodel, dat het belangrijk is om je schooldiploma te halen.

Het vermijden van risicovol gedrag

Wanneer kinderen niet in de problemen raken, functioneren zij beter op school en in hun dagelijks leven. Dit heeft ook een positieve invloed op hun directe omgeving en gemeenschap. Big Brothers Big Sisters helpt de Littles goed van kwaad te onderscheiden en helpt hen hoe zij de juiste beslissingen kunnen nemen.

De impact op jeugdreclassering

Big Brothers Big Sisters weet dat kinderen die niet in aanraking komen met de politie en niet betrokken raken bij gevechten, drugs en alcohol, meer kans hebben te slagen in hun leven. De kinderen met een Big komen minder snel bij hulpverleningsinstellingen terecht en belanden minder snel in de gevangenis.

Iedereen heeft in zijn of haar omgeving wel iemand die hem/haar aangemoedigd heeft als hij/zij extra stimulans nodig had. Iemand die hem/haar aangemoedigd heeft om bijvoorbeeld toch goed zijn best te doen op school als het even tegen zat of die hem/haar bijvoorbeeld heeft leren fietsen. Mentoren bij Big Brothers Big Sisters moedigen kinderen aan. Onze programma's stimuleren kinderen om een stapje erbij te doen op school, meer zelfvertrouwen te krijgen en hen te helpen betere, sterkere relaties met hun familie op te bouwen.