School-based programma

Soms is de beste plek om een kind te ondersteunen en hem/haar te helpen alles uit zich zelf te halen, op school.

Het school-based programma voorziet kinderen van het basis- en voorgezet onderwijs van een mentor van 18 jaar of ouder die een directe en positieve impact geeft aan het leven van het kind op school.
School-based matches zijn matches die op school plaatsvinden. Gedurende het schooljaar bezoekt de mentor de leerling één tot anderhalf uur per week. Ook al vinden de ontmoetingen op school plaats, het school-based programma richt zich niet alleen op huiswerk en schoolprestaties. Natuurlijk zijn er Bigs en Littles die over school praten, samen huiswerk maken of wat lezen, maar het is ook goed als zij bijvoorbeeld samen gaan voetballen of knutselen. Het gaat er immers om dat er een vriendschap wordt opgebouwd, die de Little voorziet in ondersteuning en inspiratie om het beste uit zich zelf te halen.

Dagelijks ervaren wij bij Big Brothers Big Sisters de positieve impact van vrijwilligers voor kinderen op school.

Heb je interesse om vrijwilliger te worden in het school-based programma, klik hier.


NOTE Het school-based mentoring programma start altijd aan het begin van het schooljaar.