Informatie voor verwijzers


Kinderen/jongeren kunnen door o.a. hulpverleningsinstanties, (school)maatschappelijk werk, leerkrachten, politie, buurthuizen en artsen bij ons worden aangemeld. Uiteraard in samenspraak en met de instemming van de ouder(s).
Indien u als verwijzer een kind/jongere bij ons aanmeldt, verzoeken wij om de volgende medewerking:

  • BBBSR vraagt volledige achtergrondinformatie over het kind/de jongere en het gezin, c.q. leefsituatie
  • BBBSR vraagt een toelichting op de aanmelding, zonodig het dossier
  • BBBSR wil op de hoogte gesteld worden van veranderingen (op school) c.q. in het hulpverleningstraject (indien hiervan sprake is)
  • er is contact tussen u en BBBSR indien daarvoor een reden is

Om de kwaliteit van onze organisatie te kunnen waarborgen en wegens een lange wachtlijst zijn wij tot onze spijt genoodzaakt een aanmeldingsstop in te voeren.

Kinderen/jongeren die voldoen aan onze contra-indicaties kunnen niet worden aangemeld.

Lees hier welke kinderen/jongeren er bij BBBS aangemeld kunnen worden.

Meld hier een kind/jongere aan
Om de kwaliteit van onze organisatie te kunnen waarborgen en wegens een lange wachtlijst zijn wij genoodzaakt een aanmeldingsstop in te voeren.


Lees hier voor het privacyreglement.