Informatie voor verwijzers


Kinderen/jongeren kunnen door o.a. hulpverleningsinstanties, (school)maatschappelijk werk, leerkrachten, politie, buurthuizen en artsen bij ons worden aangemeld. Uiteraard in samenspraak en met de instemming van de ouder(s).
Indien u als verwijzer een kind/jongere bij ons aanmeldt, verzoeken wij om de volgende medewerking:

  • BBBSR vraagt volledige achtergrondinformatie over het kind/de jongere en het gezin, c.q. leefsituatie
  • BBBSR vraagt een toelichting op de aanmelding, zonodig het dossier
  • BBBSR wil op de hoogte gesteld worden van veranderingen (op school) c.q. in het hulpverleningstraject (indien hiervan sprake is)
  • er is contact tussen u en BBBSR indien daarvoor een reden is

Vanwege onze lange wachtlijst kunnen kinderen/jongeren momenteel alleen na telefonisch overleg met de organisatie worden aangemeld. Neem daarom eerst contact op met Maureen van der Linden of Liza Heusdens: T 010-4049608.
Kinderen/jongeren die voldoen aan onze contra-indicaties kunnen niet worden aangemeld.

Lees hier welke kinderen/jongeren er bij BBBS aangemeld kunnen worden.

Meld hier een kind/jongere aan

Lees hier voor het privacyreglement.